Булев тип данни – true, false

JavaScript Булевите променливи могат да имат само две възможни стойности – true или false.

Boolean() функция

Можете да използвате Boolean() функцията , за да разберете дали израз (или променлива) е вярна:

Опитайте сами »
Опитайте сами »

Чрез булевата стойност на израз, можем най-лесно да определим дали е верен или грешен.


Всичко със реална стойност е true(вярно)

Опитайте сами »

Всичко без реална стойност е false (невярно)

Булевата стойност на 0(нула) е false :

Опитайте сами »

Булевата стойност -0 (минус нула) е грешно :

Опитайте сами »

Булевата стойност на „“ (празен низ) е грешно :

Опитайте сами »

Булевата стойност на undefined е грешно :

Опитайте сами »

Булевата стойност на null е грешно :

Опитайте сами »

Булевата стойност на false е (както се досещате) грешно :

Опитайте сами »

Булевата стойност на NaN е грешно :

Опитайте сами »