Въведение в скриптовия език JavaScript

JavaScript е най-популярният език за програмиране в света. Това е езикът за HTML, за уеб, за компютри, сървъри, лаптопи, таблети, смартфони и други. Тази страница съдържа няколко примери за това какво може да направи JavaScript с HTML.

JavaScript може да променя HTML елементите

HTML DOM (Document Object Mоdel) е официалния стандарт на W3C за достъп до HTML елементи. JavaScript може да манипулира DOM дървото – тоест да манипулира HTML съдържание. Следващият пример променя съдържанието (innerHTML) на HTML елемент идентифициран с id = „demo“:

Опитайте сами »

Методът document.getElementById() е един от многото в HTML DOM. Можете да използвате JavaScript, за да:

  • Променяте HTML елементи
  • Изтривате HTML елементи
  • Създавате нови HTML елементи
  • Копирате и клонирате HTML елементи
  • И още много, много други…

Има няколко глави, за HTML DOM, по-нататък в този урок.

JavaScript може да променя и HTML атрибути

В този пример променяме стойността на source атрибута src на HTML <img> елемент:

Кликнете върху лампата за да я светнете :).

Опитайте сами »

С JavaScript, можете да промените почти всеки HTML атрибут.

JavaScript може да променя и стилове в HTML (CSS)

Промяната на стила на HTML елемент, е много подобна на промяната на HTML атрибут.

Опитайте сами »

С JavaScript, можете да промените почти всички CSS стойности.

JavaScript – Валидиране на данни,

JavaScript се използва често, за да валидира потребителски входни данни. Моля, въведете номер между 1 и 10:

 
Опитайте сами »