Грешки – errors

try заявката ви дава възможност да тествате блок от код за грешки.
catch ви дава възможност да определите как да се справите с грешката.
throw дава възможност да създадете грешка, която да се показва при определени обстоятелства.

JavaScript mindmap

Винаги ще има грешки!

Когато JavaScript кода се изпълнява, могат да излязат различни грешки: Може да бъдат синтактични, печатни или грешки на човека, който е писал кода. Може да се дължат на грешка при функциите на езика или различно интерпретиране от браузъра. Може да се дължат на грешен вход от потребител или от интернет сървъра. Разбира се, винаги може да е нещо непредвидено. При възникване на грешка, JavaScript кода ще спре да се изпълнява и ще изведе съобщение за грешка. Техническият термин за това е: JavaScript throws exception.


JavaScript try/catch

try позволява да дефинирате блок от код, който да бъде проверен за грешка докато се изпълнява.
catch дефинира блок от код, който да се изпълни при наличието на грешка в try блока. try и catch вървят винаги по двойки.


Синтаксис

В примера по-долу умишлено има правописна грешка в try блока. Блокът catch прихваща грешката и изпълнява посочения код:

Опитайте сами »

Throw

Throw ви позволява сами да създадете грешки/изключения. Ако използвате throw заедно с try/catch можете да контролирате входа на програмата ви и да създавате съобщения при грешки.


Синтаксис

Изключенията могат да бъдат стрингове, обекти, числа и т.н. Този пример разглежда стойността на променлива. Ако не е правилен throw-ваме грешка.  Грешката е хваната от catch и показваме съобщение за грешка:

Опитайте сами »