Дати и „обектът Date“ в JavaScript

Създаване на JavaScript обект Date()

Дата Обектът се използва за работа с дати и часове. Дата обектите са създадени с Date() конструктора. Има четири начина за инициализиране на дата:

Повечето параметри по-горе не са задължителни. Ако не се посочва, ще му бъде определена стойност След като си създадем Date обекта, можем да използваме методи, които ни позволяват да получим и да зададем година, месец, ден, час, минута, секунда, и милисекунди на обекта, като се използва или местно време или UTC (универсалното, или GMT) време. Всички дати са изчислени в милисекунди от 01 Януари 1970 00:00:00 Universal Time (UTC). Някои примери за образуване дата:


Определяне на дати

Лесно можем да манипулираме и променяме датите, като използваме вградените в обекта методи. В примера по-долу ще се определи дата (14 януари 2010 г.):

И в следващия пример можем да определим дата обект, който да е 5 дни в бъдещето:

Ако добавяйки пет дни или месеца или годината се променят, date обекта автоматично ги променя!


Сравнение на две дати

Обекта може да се ползва и за сравнение на дати. Следващият пример сравнява днешна дата с 14 януари 2100: