Добри практики при писане на Javascript

Избягвайте глобални променливи, избягвайте new, използвайте ===, избягвайте Eval, ….

Избягвайте глобалните променливи

Всички ваши глобални променливи могат да бъдат презаписани от други скриптове. Използвайте локални променливи, вместо това и се научете да използвате closures.

Винаги декларирайте локални променливи

Всички променливи, използвани в дадена функция трябва да бъдат декларирани като локални променливи. Локалните променливи трябва да бъдат декларирани с var ключова дума, в противен случай те автоматично ще се превърнат в глобални променливи. Режимът strict не позволява недекларирани променливи.

Декларациите се правят в началото

Това е добра практика за програмиране, по този начин всички променливи и декларации са в началото на кода. Това дава по-чист код, и намалява възможността от случайни повторни декларации. Това също се отнася и за променливи в цикли:

Да не се използват new Object()

  • Използвайте {} вместо new Object()
  • Използвайте „“ вместо new String()
  • Използвайте 0, вместо new Number()
  • Използвайте false вместо new Boolean()
  • Използвайте [] вместо на new Array()
  • Използвайте / (:) / вместо new RegExp()
  • Използвайте функция () {} вместо new Function()
Опитайте сами »

Пазете се от автоматични смени на типа

Внимавайте, да не превърнете число в стринг или NaN по невнимание. JavaScript променливите могат да съдържат различни типове данни и това понякога води до неочаквани грешки:

Опитайте сами »

Когато правите математическа операция, JS може да конвертита числото към стринг:

Опитайте сами »

Използвайте за сравнение ‘===’

Оператора за сравнение == винаги преобразува (до съвпадащи типове данни) преди да сравни. Оператора за сравнение === сравнява и типа на променливата:

Опитайте сами »

Никога не прекратявайте дефиниция със запетая.

Някои JSON ще се счупят или ще се държат неочаквано. Следват някои лоши примери:

Никога не използвайте тирета в имената

Тирета в имената могат да бъдат объркани с изваждане.

Избягвайте да използвате eval()

Функцията eval() се използва за да прочете текст като код. Не би трябвало да бъде необходимо да я ползвате(въпреки, че я има). Това позволява да се изпълни случаен код, а това води до проблеми със сигурността.