Как да вмъкнем JS

В HTML, JavaScript трябва да бъде вмъкнат между <script> и </script> тагове. Скрипта може да бъде поставен в <body> или в секцията <head> на HTML страницата.

<script> тага

За да вмъкнете JavaScript в една HTML страница, използвайте тага <script>. <script> указва къде започва JavaScript и </script> съответно къде свършва. Редовете между тях съдържат JavaScript кода:

Опитайте сами »

Не е нужно да разбирате как работи горния код- поне не и за сега :). Просто приемете за факт, че браузърът ще интерпретира кода между <script> и </script> таговете като JavaScript. Някои стари примери могат да имат type=“text/javascript“ в <script> тага. Това вече не е необходимо в модерните браузъри и HTML5, тъй като JavaScript е скриптовия език по подразбиране – всъщност единственият език, който се ползва за скриптове в уеб.

JavaScript функции и събития

Често JavaScript кода е написан, за да бъде изпълнен, когато определено събитие се случи. Виж тук повече за събитията в езика JavaScript Когато потребителят кликне върху бутон например. JavaScript кода поставен във функция, може да бъде използван по-късно, когато възникне събитие и функцията бъде извикана. Invoke-ване на функция = Извикване на функция (един вид да накараме кода във функцията да се изпълни). Ще научите много повече за функциите и събития в следващите глави. Тези аспекти на езика ще ги разгледаме много обстойно тъй като са много съществена черта при JavaScript.

JavaScript в <head> или <body>

Можете да поставите скриптовете и в самия HTML документ. Скриптовете могат да бъдат поставени в <body> или в секцията <head> на HTML или и в двете. Често ще видите скриптове в дъното на секцията <body> на дадена уеб страница. Това се използва, за да се намали времето за зареждане на страницата. Понякога ще видите всички функции на JavaScript в секцията <head>. Добър навик е да разделите HTML и JavaScript, така, че двете да са на две отделни места.


JavaScript в <head>

В този пример функцията JavaScript се поставя в секцията <head> на HTML страницата. Функцията се извиква, когато бутонът се натисне – това се нарича наличие на събитие:

Опитайте сами »

JavaScript в <body>

В този пример функцията се поставя в секцията <body> на HTML страницата. Добра практика е да сложите скрипта на края на страницата, за да не се бави зареждането на съдържанието. Функцията се извиква, когато бутонът се натисне:

Опитайте сами »

Външен JavaScript файл

JavaScript скриптове могат да бъдат поставени във външни – отделни файлове. Външните скриптове са практични, когато един и същ код се използва в много различни уеб страници. Тези файлове имат разширението .js. За да използвате външен скрипт, поставете името на файла със скрипта в атрибута source src на <script> тага:

Опитайте сами »

Можете да поставите такъв код в <head> или <body>. Външните скриптове не могат да съдържат <script> тагове вътре в себе си.