Ключови думи в JavaScript

В JavaScript има ключови думи, които не могат да бъдат използвани като имена на променливи или функции.

JavaScript Стандарт

Всички модерни браузъри поддържат ECMAScript 3 (ES3, третото издание на JS от 1999). ECMAScript 4 (ES4) не е била удобрена. ECMAScript 5 (ES5, released in 2009) е последната официална версия на JS. Времето минава и вече очакваме да видим подръжка на ES3 във всички браузъри.

Списък със ключови думи в JavaScript

Ключовите думи не могат да се използват като имена на променливи, функции и прочие. В таблицата по-долу има изчерпателен списък с ключовите думи използвани в JavaScript. Имайте предвид, че думите отбелязани със * са нови от ECMAScript5

abstract arguments boolean break byte
case catch char class* const
continue debugger default delete do
double else enum* eval export*
extends* false final finally float
for function goto if implements
import* in instanceof int interface
let long native new null
package private protected public return
short static super* switch synchronized
this throw throws transient true
try typeof var void volatile
while with yield

JavaScript Обекти, Свойства и Методи

Избягвайте и употребата на вградените методи, обекти и свойства:

Array Date eval function hasOwnProperty
Infinity isFinite isNaN isPrototypeOf length
Math NaN name Number Object
prototype String toString undefined valueOf

Java Ключови Думи

JavaScript често се използва заедно с програмният език Java, за това избягвайте и следните ключови думи:

  • getClass
  • java
  • JavaArray
  • javaClass
  • JavaObject
  • JavaPackage

Windows Ключови Думи

JavaScript има приложение и извън HTML. Може да се използва и при много други приложения като AngularJS, ReactJS, NodeJS. Ддобре е да избягвате HTML и Windows ключовите думи:

alert all anchor anchors area
assign blur button checkbox clearInterval
clearTimeout clientInformation close closed confirm
constructor crypto decodeURI decodeURIComponent defaultStatus
document element elements embed embeds
encodeURI encodeURIComponent escape event fileUpload
focus form forms frame innerHeight
innerWidth layer layers link location
mimeTypes navigate navigator frames frameRate
hidden history image images offscreenBuffering
open opener option outerHeight outerWidth
packages pageXOffset pageYOffset parent parseFloat
parseInt password pkcs11 plugin prompt
propertyIsEnum radio reset screenX screenY
scroll secure select self setInterval
setTimeout status submit taint text
textarea top unescape untaint window

HTML Event Handlers

HTML ключови думи за избягване:

onbeforeunload onblur ondragdrop onclick oncontextmenu
ondragdrop onerror onfocus onkeydown onkeypress
onkeyup onmouseover onload onmouseup onmousedown
onreset onmousemove onsubmit onmouseout onunload

Нестандартен JavaScript

Освен запазените думи има и нестандартни думи. Пример е ‘const’. Различните браузъри я третират по различен начин. Const е разширение на JavaScript. Използва се във Firefox и Chrome. Но не е стандарт от ES3 или ES5. Не го използвайте!.