Конструкцията Switch – проверка на една променлива

Конструкцията switch се използва за извършване на различни действия въз основа на различни условия.

Switch в JavaScript

Използвайте switch, за да изберете един от многото блокове код, който да бъде изпълнен.


Синтаксис на конструкцията switch

  • Изразът в switch-а се оценява веднъж.
  • Стойността на израза се сравнява със стойностите на всеки отделен случай(case).
  • Ако има съвпадение, конкретния блок от код се изпълнява.

Използвайте номера на днешния ден, за да намерим името на деня:
(неделя = 0, понеделник = 1, вторник = 2, …)

Опитайте сами »

Ключовата дума break

Когато в изпълнението на кода, се стигне до break. Това означава, да се прекъсне изпълнението на кода до тук. При switch се използва, за да излезем от условната конструкция след като сме намерили правилната стойност. Това ще спре изпълнението на код вътре в блока. Когато има съвпадение и работата е свършена, е време за break. Няма нужда за повече тестове.


Ключовата дума default

default определя какво да се случи, ако нито един от блоковете не се изпълни:

Ако днес не е нито събота, нито неделя, напишете съобщението по подразбиране:

В резултат на текст ще бъде: Looking forward to the Weekend

Опитайте сами »

Общ код и преминаване

Понякога в switch конструкцията ще искате един и същи код да се изпълни за няколко различни случая или да имат общ default. Има начин да направите това без да преписвате кода.

Опитайте сами »