Методи при Масивите

Силата на JavaScript масивите се крие във вградените методи.

Конвертиране на Масивите към Strings

В JavaScript, всички обекти имат valueOf () и ToString () методи. valueOf () метода е поведението по подразбиране за масив. Той връща масива като стринг:

Опитайте сами »

За JavaScript масивите, valueOf () и ToString () са равни.

Опитайте сами »

join() метода също присъединява всички елементи на масива в стринг. Той се държи точно като ToString (), но с него може да определим сепаратора(разделителя):

Опитайте сами »

Pop и Push JavaScript методи

Когато работите с масиви в JavaScript е много лесно да добавяте и премахвате елементи. Това се прави чрез pop и push. Pop премахва елемент, а push добавя такъв. pop() метода премахва последния елемент от масива:

Опитайте сами »

push() метода добавя нов елемент към масива (в края):

Запомнете: [0] е първият елемент в масив. [1] е втория. Array индексите започват от 0.

Опитайте сами »

Метода pop() връща извадения масив. Метода push() връща дължината на новия масив.

Shifting Елементи

Shift() е еквивалентно на pop(), но хваща първия вместо последния елемент. shift() метода премахва първия елемент на масива, и „сменя“ индекса на всички други елементи с едно място надолу.

Опитайте сами »

unshift() метода добавя нов елемент към масива (в началото), и „unshift“-ва по-старите елементи:

Опитайте сами »

Методът shift() връща стринга, който е „изместен“. Методът unshift() връща дължината на новия масив.

Промяна на елементите

Array елементите са достъпни чрез техния индекс :

Опитайте сами »

Пропъртито length предоставя лесен начин да добавите нов елемент към масив:

Опитайте сами »

Изтриване на елементи

Тъй като JavaScript масивитe са обекти, елементитe могат да бъдат изтрити с помощта на оператора delete :

Опитайте сами »

Използването на delete оставя недефинирани дупки в масива. Използвайте pop() или splice(), за да избегнете нежелани ефекти.

Splice на Array

На снаждане() Методът може да се използва за добавяне на нови елементи към масив:

Опитайте сами »

Първият параметър (2) определя позицията, на която трябва да бъдат добавени новите елементи. Вторият параметър (0) определя колко елементи трябва да бъдат отстранени . Останалите параметри(„Lemon“, „Kiwi“) определят новите елементи, които ще бъдат добавени .

Използването на splice(), за да премахнете елементи

Ако настроите параметрите както трябва, може да премахвате елементи без да оставяте дупки в масива:

Опитайте сами »

Първият параметър (0) определя позицията, в която трябва да бъдат добавени новите елементи. Вторият параметър (1) определя колко елементи трябва да бъдат отстранени . Останалите параметри са пропуснати. Няма да се добавят нови елементи.

Сортирането на Масиви

sort() метода сортира масив по азбучен ред:

Опитайте сами »

Метода sort() взема функция като параметър.

Обръщане на Масив

reverse() метода обръща реда на елементите в масив. Можете да го използвате, за да сортирате масив в низходящ ред:

Опитайте сами »

Сортиране на числа

Метода sort() не може да се използва за сортиране на числа, тъй като сортира по азбучен ред. Един от начините да ги сортирате е чрез JS функция:

Опитайте сами »

Използвайте същия трик, за да сортирате масив в низходящ ред:

Опитайте сами »

Как да намерим най-високата (или най-ниска) Стойност

Как да намерим най-високата стойност в масив?

Пример за най-високата
Опитайте сами » Пример за най-ниската
Опитайте сами »

Присъединяване на Масиви

Concat() методът създава нов масив от „присъединяването“ на два масива:

Опитайте сами »

Методът на Concat() може да вземе неограничен брой масиви:

Опитайте сами »

Нарязване на Масив

slice() метода изрязва парче от масива:

Опитайте сами »

За пълна справка, отидете на нашата Пълна JavaScript Arrays Референция. Справката съдържа описания и примери за всички пропъртита и методи на масивите.