Обекти в JavaScript

Обектите са просто данни, с добавени свойства и методи.

Свойства и методи

Пропъртитата са стойности , свързани с обекта. Методите са действия, които обектите могат да изпълняват.

Обект Пропъртита Методи

car.name = Fiat

car.model = 500

car.weight = 850kg

car.color = white

car.start()

car.drive()

car.brake()

car.stop()

В свойствата на колата се включват име, модел, тегло, цвят и т.н. Всички автомобили имат тези свойства, но стойностите на свойствата се различават от кола до кола. В методите на автомобила може да включват start() (запали), drive()(карай), break()(спри), и т.н. Всички автомобили имат тези методи, но те се извършват в различни времена.

JavaScript Objects

В JavaScript обектите са данни – променливи със свойства и методи. Почти „всичко“ в JavaScript може да бъде обекти. стрингове, дати, масиви, функции. Можете също така да създадете свои собствени обекти. В примера създаваме обект, наречен „person“, и добавяме четири свойства към него:

Опитайте сами »

Разстоянията и новите редове не са важни. Декларацията на един обект може да се раздели на няколко реда:

Опитайте сами »

Има много различни начини за създаване на нови обекти в JavaScript. Можете също така да добавяте нови свойства и методи за вече съществуващи обекти. Ще научите много повече за обектите по-нататък в този урок.

Достъп до Обектните Свойства

Можете да получите достъп до свойствата на обекта по два начина:

Опитайте сами »

Достъп до Методите на Обект

Можете да извикате метод със следния синтаксис:

Този пример използва fullname() метода на person обекта, за да получите пълното име:

Опитайте сами »

Методите на обектите са обикновени функции, които са определени като свойства на обект. Обектите написани като тип ключ – стойност (lastName: „Doe“) са много подобни на асоциативните масиви в PHP, Hash таблици и мапове в C, C++, C#, Java, Ruby. Или речниците в Python.

Към следващият урок JavaScript Objects