Променливи

JavaScript променливите са контейнери за съхранение на информация:

JavaScript mindmap

Като в Алгебрата

Опитайте сами »

В алгебра ние използваме букви (като X), за да присвоим стойност (като 5). От израза z = x + y горе, можем да изчислим стойността на z която ще бъде 11. В JavaScript тези букви/контейнери се наричат ​​променливи. JavaScript променливите са контейнерите за съхраняване на данните, с които искаме да работим(да манипулираме). Променливата може да има кратко име (като x и y) или по-описателни имена като age, Sum, totalVolume.

Опитайте сами »

При програмирането – точно както при алгебра, – използваме променливи (като price1) за задържане на стойности. При програмирането – точно както при алгебра, – използваме променливи в изрази (total = price1 + price2). От горния пример можете да изчислите общата сума от 11.


Идентификатори при JavaScript променливи

Всички променливи в JavaScript трябва да бъдат идентифицирани с уникални имена. Тези уникални имена се наричат идентификатори. Идентификаторите могат да бъдат кратки имена (като x и y) или по-описателни имена (age, sum, totalVolume). Общите правила за създаване на имена на променливи (уникални идентификатори) са:

  • Имената на променливите трябва да започват с буква
  • Имената на променливите могат да започват с $ и _ (но ние няма да ги използваме в този урок)
  • Имената на променливите могат да са с малки и главни букви y и Y са две различни променливи

Оператор за присвояване

В JavaScript, знака за равенство (=) е оператор за присвояване на стойност. Той НЕ означава, че нещо е равно на нещо. Всъщност в JavaScript така ние указваме, че искаме на нещо да зададем нещо друго(в повечето случаи някаква стойност, но не винаги). Тук е много различното от при алгебрата. Следното няма никакъв смисъл в нормалната математиката:

В JavaScript, обаче това има смисъл: Присвояваме стойността от израза х + 5 на променливата х. В действителност изчисляваме стойността на х + 5, и тогава присвояваме резултата в променливата х. В програмирането е напълно валидно даден код да се прочете от дясно към ляво.


Видове JavaScript данни

JavaScript променливите могат да поберат много видове данни, като например текстови стойности (name = „John Doe“). В JavaScript(в другите програмни езици също) текстовете се наричат стрингове.
Може да направите бърза справка за тях в урока за JavaScript стрингове.
Има много видове JavaScript променливи, но за сега мислете за тях само като за числа и стрингове. Така ще е по-лесно :). Когато задавате стойност на променлива от типа стринг трябва да поставите двойни или единични кавички около текста – обграждаме тескта. Когато зададете някаква числова стойност на променлива, не слагайте кавички около числото. Ако сложите кавички около числова стойност, то JavaScript енджина ще го третира като стринг. С други думи числото няма да е вече число а стринг.

Опитайте сами »

Деклариране на променливи

Процеса на създаване на променлива в JavaScript се нарича деклариране на променлива. Извършваме действието деклариране на JavaScript променливи с ключовата дума var:

След декларацията, променливата е празна – тоест няма зададена стойност. Технически по този начин промн.енливата има зададена стойност undefined. За да се зададе (истинска) стойност на променливата, използвайте знака за присвояване =:

Можете също така да зададете стойност на променливата, когато я декларирате:

В примера по-долу, ние създаваме променлива наречена carName, присвояваме ѝ стойността „Volvo“ след това слагаме стойността на променливата в HTML елемент с id = „demo“:

Опитайте сами »

Добра практика е да декларирате всички нужни променливи на едно място в началото на кода. Така кода ще бъде по-чист и по-четим.


Едно заявление с много променливи

Можете да декларирате много променливи в едно заявление. Започнете заявлението с ключовата дума var и отделяйте променливите със запетая :

Опитайте сами »

Вашата декларация, може да се разпростира на няколко реда:

Опитайте сами »

Винаги може да разделяте заявленията с точка и запетая, но в такъв случай няма да можете да пропускате ключовата дума var. Следва грешно деклариране:

Правилно деклариране


Стойност = undefined

В компютърните програми, променливите често се декларират първоначално без стойност в себе си. Стойността може да бъде число, текст, израз и т.н. Но, ако променливата е декларирана без стойност, то стойността ѝ ще бъде undefined (неопределена). Променливата carName ще има стойност undefined след изпълнение на следния код:


Повторно деклариране на променливи

Ако отново се декларира променлива JavaScript тя няма да загуби своята стойност ако преди това ѝ е била зададена. Стойността на променливата carName все още ще имат стойност Volvo след изпълнението на следните две твърдения:


JavaScript аритметика

Както и при алгебрата можете да правите изчисления с JavaScript променливите. Това може да се прави като се използват операторите като = и +:

Опитайте сами »

Можете също така да добавите и текст (стрингове), но те ще бъдат съединявани:

Опитайте сами »
Опитайте сами »

Имайте предвид, че ако добавите число към стринг, то и двете ще бъдат третирани като стринг (от JavaScript енджина). Ще научите много повече за аритметичните оператори по-късно в уроците.