Стрингове

JavaScript стринговете се използват за съхраняване и манипулиране на текст.

JavaScript низове

Текстовите низове просто съхраняват поредица от символи – като „Иван Иванов“. Стринг може да бъде всеки текст поставен в кавички. Можете да използвате единични или двойни кавички:

Можете да получите достъп до всеки символ от низа с помощта на индекс:

String индексите работят като тези на масивите – започват от 0. Това означава, че първият знак е [0], а вторият е [1], и така нататък. Можете да използвате цитати в стринговете, но за да стане това, без да се счупи кода – за цитатите трябва да използвате кавички, различни от тези, с които затваряте стринга:

Или можете да сложите кавички вътре в стринга, като използвате наклонена черта, за да ги вмъкнете:

Опитайте сами »

Дължина на низ

Дължината на низ може да се вземе с помощта на вграденото пропърти length :

Опитайте сами »

Намиране на String в String

Метода indexOf() позицията (индекс) на първото място където се среща определен текст (низ) в стринга:

Опитайте сами »

Методът lastIndexOf () намира последното място където се среща определен текст в низ:

Опитайте сами »

JavaScript позициите започват от 0. 0 е на първо място 1 е втора, 2 е трето … А indexOf () и lastIndexOf () методите връщат -1 ако текстът не е намерен в определения стриг.


Конвертиране в Upper Case

С помощта на toUpperCase () метода, можем да превърнем всички букви в даден низ в главни:

Опитайте сами »

Конвертиране в Lower Case

А чрез toLowerCase () превръщаме буквите в малки:

Опитайте сами »

Конвертиране на String към Array

Низ се превръща в масив с помощта на вградения метод split(). Split () :

Опитайте сами »

Специални символи

В JavaScript, низове са написани като знаци в единични или двойни кавички. Заради това, JavaScript ще резбере погрешно този низ:

Стринга ще бъде нарязан на „Ние сме на т. нар.“. За да се реши този проблем, можете да поставите обратна наклонена черта (\) преди кавичките в „Vikings“:

 Обратната наклонената черта е знак вмъкване . Чрез нея може да вмъквате специални знаци, като : (\) може да се използва за въвеждане на апостроф, нови редове и други.. В HTML таблицата по-долу са изброени други специални знаци, които могат да се добавят към текстов стринг със знака наклонена черта:

Код Изписва се
\’ апостроф
двойни кавички
\\ обратна наклонена черта
\n нов ред
\r carriage return
\t табулация
\b backspace
\f form feed

Стринговете могат да бъдат обекти

Обикновено, JavaScript низовете са примитивни стойности, създадени от литерали: var name = „Ivan“ Но стринговете също могат да бъдат определени като обекти с ключовата дума new: var firstname = new String („Ivan“)

Опитайте сами »

Не създавайте String обекти. Те забавят скоростта на изпълнение, и имат лоши неочаквани ефекти:

Опитайте сами »

String свойства и методи

Примитивните стойности, като „John“, не могат да имат пропъртита или методи. Но с JavaScript, методите и свойствата са също достъпни за примитивните стойности, защото биват третирани като JavaScript обекти.

Пропъртита:

 • length
 • prototype
 • constructor

Методи:

 • charAt()
 • charCodeAt()
 • concat()
 • fromCharCode()
 • indexOf()
 • lastIndexOf()
 • localeCompare()
 • match()
 • replace()
 • search()
 • slice()
 • split()
 • substr()
 • substring()
 • toLowerCase()
 • toUpperCase()
 • toString()
 • trim()
 • valueOf()

За пълна референция отидете на Complete JavaScript String Reference. Референцията съдържа примери и обяснения за всички пропъртита и методи.