Събития

HTML събитията са неща , които се случват със HTML елементите. Когато JavaScript се използва в HTML страниците, може да се реагира на определени събития по зададен от нас начин.

HTML Събития

Едно HTML събитие може да бъде нещо, което браузъра прави, или нещо, което потребителят прави. Ето някои примери за HTML събития:

 • HTML уеб страница е заредила
 • Поле за въвеждане на текст е променено
 • Някой е кликнал върху бутон

Често, когато дадено събитие се случи, може да искате да направите нещо. JavaScript ви позволява да изпълнявате код, когато бъдат открити събития. HTML има атрибути за прихващане на събитие, които могат да извикат JavaScript функции.


С единични кавички:


С двойни кавички:

В следващия пример, OnClick атрибут (с код), се прибавя към бутон:

Опитайте сами »

В примера по-горе, JavaScript променя съдържанието на елемента с id = „demo“. В следващия пример, кодът променя съдържанието на собствения елемент (с помощта на this. innerHTML.):

Опитайте сами »

JavaScript код е често дълъг няколко или повече реда. За това е по-възможно, да видите атрибути, извикващи функции:

Опитайте сами »

Чести HTML Събития

Ето списък на някои често срещани HTML събития:

Събитие Описание
OnChange HTML елемент е променен
OnClick Потребителят кликне на HTML елемент
onmouseover Потребителят постави мишката над HTML елемент
onmouseout Потребителят махне мишката от HTML елемент
onkeydown Потребителят натисне бутон на клавиатура
onload Kogato браузърът завърши зареждането на страницата

Списъкът е много дълъг: W3Schools JavaScript Event Reference .

Какво може да прави JavaScript?

Обработването на събития може да се използва за обработка и проверка на потребителски входни данни, потребителски действия и действия на браузъра:

 • Неща, които трябва да се правят всеки път, когато HTML страница зареди
 • Неща, които трябва да се направят, когато страницата се затвори
 • За действие, което трябва да се извърши, когато потребителят кликне върху бутон
 • Съдържание, което трябва да се провери, когато потребителя въвежда данни и още …

Много различни методи могат да бъдат използвани, за да се работи с JavaScript събития:

 • HTML атрибути за събитието могат да изпълняват JavaScript код директно
 • HTML атрибути за събитието могат да извикат JavaScript функции
 • Можете да създадете собствени event handler-и функции за HTML елементи
 • Можете да предотвратите определени събития от това да бъдат изпратени или да се обработват
 • И още …