Условни Оператори в езикът JavaScript

Условните заявки са използвани за извършване на различни действия, базирани на това дали дадено условие се изпълнява.

Условни Конструкции

Често, когато пишете код, ще искате той да се изпълнява по различен начин в зависимост от стойността на променлива, или, например, какво решение е взел потребителя. Можете да използвате условни конструкции в кода си, за да направите това. В JavaScript имаме следните условни твърдения:

  • Използвайте if, за да посочите блок от код, който бъде изпълнен, ако определено условие е вярно
  • Използвайте else да посочите блок от код, който да бъде изпълнен, ако предишното състояние е невярно. Използва се само след if заявка
  • Използвайте else if, за да проверите дали дадено условие е вярно, ако първото условие не е. Може да се използва само след if или след друг else if
  • Използвайте switch за да определите много алтернативни блокове от код,които да бъдат изпълнени в зависимост, от това кое условие е вярното.

JavaScript клаузата if

Използвайте if конструкцията, за да посочите блок от JavaScript код, който да бъде изпълнен ако определено условие е вярно. Синтаксис за конструиране на if клауза.

Имайте предвид, че if е с малки букви. Написано по друг начин, ще генерира грешка в JavaScript.

Поздравете някой с „Добър Ден“, ако часа е преди 20:00:

Опитайте сами »

JavaScript клаузата else

Използвайте else заявка, за да зададете блок от код, който да се изпълни, ако условието в if е било невярно.

Ако времето е по-малко от 20:00 часа, създаваме „Добър ден“ поздрав, в противен случай „Добър вечер“:

Опитайте сами »

JavaScript клаузата Else If

Използвайте else if конструкция, за да проверите друго условие, ако предходното е невярно.

Синтаксис за конструиране на Else If клауза

Ако времето е по-малко от 10:00, задаваме „Добро утро“ , ако ли не, но времето е по-малко от 20:00 часа, задаваме „Добър ден“, в противен случай, задаваме „Добър вечер“:

Опитайте сами »