Функции

JavaScript Функцията е блок от код, направен да изпълнени конкретна задача. Функциите се изпълняват когато нещо ги извика.

Опитайте сами »
JavaScript mindmap

JavaScript – Синтаксис на Функцията

Функциите в JavaScript се определят със ключовата дума function, последвана от име , последвано от скоби (). Скобите могат да включват списък с параметри: параметър1, параметър2, ….. ) Кодът, който се изпълнява от функцията се поставя вътре, във къдрави скоби: {}

Кодът в самата функция ще се изпълни, когато „нещо“ извика функцията. Функцията може да бъде използвана:

  • При настъпване на събитие (когато потребителят кликне върху бутон)
  • Когато тя се извика от JavaScript код
  • Автоматично без нужда да се извика

Функции – Параметри и Аргументи

Когато извиквате функция, може да подадете стойности към нея. Тези стойности се наричат ​​аргументи или параметри. Идентификаторите, в тялото на функцията, се наричат ​​параметри . Когато имаме повече от един параметър ги разделяме със запетайки:

Стойностите, получени от извикването на функцията, се наричат ​​аргументи .

Във тялото на функцията, аргументите могат да бъдат използвани като локални променливи. Често аргументите се използват за изчисляване и връщане на стойност. JavaScript е case-sensitive език. Ключовата дума ‘function’трябва да бъде написана с малки букви.

Връщане на стойност

Когато JavaScript стигне тозаявление return , функцията ще спре да се изпълнява и ще върне код записан към return заявката. Ако функцията е извикана от заявление в JavaScript – след като изпълни функцията, JavaScript ще се „върне“ и да продължи да изпълнява кода след реда на извикване. Функциите често пресмятат return value . Стойността за връщане се „връща“ обратно към мястото от където е извикана: Изчислява произведението на две числа, и да върне резултат:

Резултатът в X ще бъде:

Опитайте сами »

Защо да използваме функции в JavaScript?

Можете да използвате кода по много пъти: Определете функцията веднъж, а я извиквайте колко пъти се налага. Можете да използвате функциите много пъти с различни аргументи, за да се произвеждат различни резултати.
Конвертиране на Fahrenheit за Целзий:

Опитайте сами »

Локални променливи в JavaScript

Променлива декларирана с ключовата дума var в дадена функция, става локална само за нея и не съществува извън функцията. Може да бъде достъпна само във функцията. Може да използвате същото име в друга функция, тъй като те са локални. Съществуват само в определения блок от код Подадените аргументи работят по този начин – като локални променливи във функция. Локалните променливи са създадени, когато функцията започва, и се заличават, когато функцията свърши.

Глобални JavaScript Променливи

„Променлива обявена извън функция, става ГЛОБАЛНА. Променливата получава глобален обхват : Всички скриптове и функции на уеб страницата могат да имат достъп до нея.

Продължителност на живота на JavaScript Променливи

Периода на съществуване на функцията се определя при създаването. Локалните променливи са изтрити, когато функцията приключи. Глобалните променливи се изтриват, когато затворите страницата.

Стойност на недекларирани JavaScript Променливи

Ако придадете стойност на променлива, която още не е декларирана, тя автоматично ще се третира като GLOBAL променлива. Това изявление ще декларира променлива carName като глобална променлива, дори ако това се извършва вътре във функция.

Функция е абсолютно същото като метод или подпрограма, ако сте запознати с програмирането.

JavaScript функция Определения