Изявления

AngularJS обвързва данните с HTML, използвайки изрази. Изразите при AngularJS могат да бъдат записани в двойни скоби: {{expression}}. Изразите при AngularJS също могат да бъдат написани в директивата: ng-bind = „израз“. AngularJS ще интерпретира израза и ще върне резултата точно там, където е изписан изразът. Изразите при AngularJS са много подобни на изразите в JavaScript: Те могат да съдържат JavaScript literals, оператори и променливи. Пример {{5 + 5}} или {{firstName + „“ + lastName}}

Опитайте сами »

Ако премахнете директивата ng – app, HTML ще покаже израза така, както си е, без да го интерпретира:

Опитайте сами »

Можете да пишете изрази, когато си искате, AngularJS просто ще интерпретира израза и ще върне резултата. Пример: Нека AngularJS променя стойността на CSS свойствата. Променете цвета на входното поле по-долу, като промените стойността му:

Опитайте сами »

AngularJS Числа

AngularJS числата са точно както и при JavaScript:

Опитайте сами »
Опитайте сами »

Използването на ng-init не е много често употребявана директива. Ще научите по-добър начин за инициализиране на данните в главата за контролерите.

Стринговете при AngularJS са като низовете на JavaScript:

Опитайте сами »
Опитайте сами »

AngularJS Objects – AngularJS обектите са като JavaScript обекти:

Опитайте сами »
Опитайте сами »

AngularJS Arrays – AngularJS масивите са като JavaScript масиви:

Опитайте сами »
Опитайте сами »

Изрази при AngularJS съпоставени с тези при JavaScript

Подобно на изразите при JavaScript, изразите и при AngularJS могат да съдържат буквали, оператори и променливи. За разлика от JavaScript изразите обаче, при AngularJS изразите могат да бъдат написани директно в HTML. Изразите при AngularJS не поддържат условни условия, цикли и изключения, докато при JavaScript изразите ги има. Изразите на AngularJS поддържат филтри, докато изразите в JavaScript не. Научете за JavaScript в нашия JavaScript.