Модели

Директивата ng-model обвързва стойността на input, select, textarea към данните от приложенията. С директивата ng-model можете да обвържете стойността на входно поле с променлива, създадена в AngularJS.

Опитайте сами »

Двупосочно обвързване

Обвързването на данни се получава и в двете посоки. Ако потребителят промени стойността във входното поле, стойността на AngularJS променливата също ще промени стойността си:

Опитайте сами »

Проверка на входните данни от потребителя

Директивата ng-model може да осигури потвърждаване на типа за данните за приложението (number, e-mail, required):

Опитайте сами »

В горния пример диапазонът ще се покаже само ако изразът в атрибута ng-show върне true (вярно). Ако в атрибута ng-model имаме променлива, която не съществува, AngularJS ще създаде такава.

Състояние на приложението

Директивата ng-model може да осигури статус за данните за приложението (invalid, dirty, touched, error):
Опитайте сами »

CSS класове

Директивата ng-model предоставя CSS класове за HTML елементи в зависимост от тяхното състояние:

Опитайте сами »

Директивата ng-model добавя / премахва следните класове, в зависимост от състоянието на полето на формуляра:

  • ng-empty
  • ng-not-empty
  • ng-touched
  • ng-untouched
  • ng-valid
  • ng-invalid
  • ng-dirty
  • ng-pending
  • ng-pristine