Филтри

В AngularJS могат да се добавят филтри за форматиране на данни. AngularJS осигурява филтри за трансформиране на данни:

  • currency Форматирайте число в формат на валута.
  • date Форматирайте дата до определен формат.
  • filter Изберете подмножество елементи от масив.
  • json Форматирайте обект към JSON низ.
  • limitTo Ограничава масив/низ до определен брой елементи/знаци.
  • lowercase Форматирайте низ към малки букви.
  • number Форматирайте числа до низ.
  • orderBy Подрежда масив според указание – изявление.
  • uppercase Форматирайте низ към главни букви.

Добавяне на филтри към изрази

Филтрите могат да се добавят към изрази чрез използване на символа |, последван от филтъра. Филтърът uppercase в слеващият пример форматира стринг към главни букви:

Опитайте сами »

Филтърът lowercase в слеващият пример форматира стринг към малки букви:

Опитайте сами »

Добавяне на филтри към директивите

Филтри се добавят към директивите, като ng-repeat, като отново се използва символът |, последван от филтъра:

Опитайте сами »
Опитайте сами »

Филтърният филтър избира подмножество от масив. Филтърният филтър може да се използва само върху масиви и връща масив, съдържащ само съответстващите елементи.

Опитайте сами »

Филтриране на масив въз основа на потребителския вход

Чрез задаване на директивата ng-model на входно поле можем да използваме стойността на полето за въвеждане като израз във филтър. Въведете буква в полето за въвеждане и списъкът ще се свие / нараства в зависимост от съвпадението:

Опитайте сами »

Сортиране на масив въз основа на потребителския вход

Кликнете върху заглавията на таблицата, за да промените реда на сортиране :

Name Country
Birgit Denmark
Carl Sweden
Gustav Sweden
Hege Norway
Jani Norway
Joe Denmark
Kai Norway
Margareth England
Mary England

С добавянето на директивата ng-click върху заглавията на таблиците можем да изпълним функция, която променя реда на сортиране на масива:

Опитайте сами »

Персонализирани филтри

Можете да създадете свои собствени филтри, като регистрирате нова функция на филтъра със своя модул:

Опитайте сами »

Филтърът myFormat форматира всеки друг знак на главни букви.