AJAX

$http е услуга на AngularJS за четене на данни от отдалечени сървъри. С нейна помощ много лесно и удобно се подава заявка до сървъра и съответно получаваме отговор.

Опитайте сами »

Методи

Примерът по-горе използва метода .get на услугата $http. Методът .get е метод за пряк достъп на услугата $http. Има няколко метода за бърз достъп:

 • .delete()
 • .get()
 • .head()
 • .jsonp()
 • .patch()
 • .post()
 • .put()

Горните методи са за извикване на услугата $http:

Опитайте сами »

Примерът по-горе изпълнява $http услугата с обект като аргумент. Обектът определя HTTP метода, URL адреса, какво да правим при успех и какво да правим при провал.

Свойства

Отговорът от сървъра е обект със следните свойства:

 • .config обектът, използван за генериране на заявката.
 • .data низ или обект, носещ отговора от сървъра.
 • .headers функция, която да се използва за получаване на информация за заглавката.
 • .status число, което определя състоянието на HTTP.
 • .statusText низ, определящ състоянието на HTTP.
Опитайте сами »
Опитайте сами »

JSON

Данните, които получавате от отговора, се очаква да са във формат JSON. JSON е чудесен начин за транспортиране на данни и е лесен за използване в AngularJS или JavaScript. Пример: На сървъра имаме файл, който връща обект JSON, съдържащ 15 клиенти, всички обвити в масив, наречен записи.

Опитайте сами »

Обяснение на приложението: Приложението дефинира контролера customersCtrl с обект $scope и $http. $http е XMLHttpRequest обект за заявяване на външни данни. $http.get() чете данни от JSON файла. При успех контролерът създава свойство, myData, в обхвата, с данни от JSON от сървъра.