Events

AngularJS има свои собствени HTML директиви за събития. Можете да добавяте слушатели на събития на AngularJS към вашите HTML елементи, като използвате една или повече от следните директиви:

 • ng-blur
 • ng-change
 • ng-click
 • ng-copy
 • ng-cut
 • ng-dblclick
 • ng-focus
 • ng-keydown
 • ng-keypress
 • ng-keyup
 • ng-mousedown
 • ng-mouseenter
 • ng-mouseleave
 • ng-mousemove
 • ng-mouseover
 • ng-mouseup
 • ng-paste

Директивите за събития ни позволяват да изпълняваме функциите на AngularJS при определени потребителски събития. Събитие в AngularJS няма да презапише HTML събитие, и двете събития ще бъдат изпълнени.

Събития на мишката

Събитията на мишката се появяват, когато курсора се движи върху елемент, в този ред:

 1. ng-mouseenter
 2. ng-mouseover
 3. ng-mousemove
 4. ng-mouseleave

Или, когато бутон на мишката се кликне върху елемент, в този ред:

 1. ng-mousedown
 2. ng-mouseup
 3. ng-click

Можете да добавите събития на мишката върху всеки HTML елемент.

Опитайте сами »

Директивата ng-click

Директивата ng-click определя AngularJS кода, който ще бъде изпълнен, когато елементът е щракнат.

Опитайте сами »

Също така можем да отнесем събитието към дадена функция:

Опитайте сами »

Превключване, True / False

Ако искате да покажете блок от HTML код при щракване върху даден бутон и да се скрие, когато бутонът отново се кликне (напр. падащо меню), направете бутона да се държи като превключвател:

Опитайте сами »

Променливата showMe бива инициализирана като булева променлива със стойност false. Функцията myFunc задава променливата showMe на обратното на това, което е, като използва ! оператор за отрицание.

Обектът $event

Можете да изпратите обекта $event като аргумент при извикване на функцията. Обектът $event съдържа обекта на събитието в браузъра:

Опитайте сами »