Services

В AngularJS можете да направите своя собствена услуга или да използвате една от многото вградени услуги.
Какво представлява услугата?
В AngularJS, услугата е функция или обект, който е достъпен за вашето приложение AngularJS и е ограничена до него. AngularJS има около 30 вградени услуги. Една от тях е услугата $location. Услугата за местоположение $location има методи, които връщат информация за местоположението на текущата уеб страница:

Опитайте сами »

Обърнете внимание, че услугата $location се предава на контролера като аргумент. За да използва услугата в контролера, тя трябва да бъде определена като зависимост.

Защо да използваме услугите?

За много от вградените услуги, изглежда така като че бихте могли да използвате обекти, които вече са в DOM, като например window.location, и бихте могли, но това води до някои ограничения, поне за вашето приложение AngularJS. AngularJS непрекъснато контролира приложението Ви, а за да се справя правилно с промените и събитията, AngularJS предпочита, да използвате услугата $location вместо обекта window.location.

Услугата $http

$http услугата е една от най-често използваните услуги в приложения на AngularJS. Услугата подава заявка до сървъра и позволява на приложението ви да обработва отговора.

Опитайте сами »

Този пример показва много просто използване на услугата $http.

Услугата $timeout

Тази услуга на AngularJS е версия на JavaScript функцията window.setTimeout.

Опитайте сами »

Услугата $interval

Тази услуга на AngularJS е версия на JavaScript функцията window.setInterval.

Опитайте сами »

Създайте своя собствена услуга

За да създадете своя собствена услуга, свържете услугата си с модула:

За да използвате услугата си, добавете я като зависимост при дефиниране на контролера:

Опитайте сами »

Използвайте собствено създадена услуга във филтър

След като създадете услуга и я свържете с приложението си, можете да използвате услугата във всеки контролер, директива, филтър или дори вътре в други услуги. За да използвате услугата във филтър, добавете я като зависимост при дефиниране на филтъра:

Опитайте сами »

Можете да използвате филтъра, когато показвате стойности от обект или масив:

Опитайте сами »