Прекъсване на цикли

Ключовата дума break се използва за излизане от цикъл. Ключовата дума continue прекъсва цикъла до мястото където е дефинирана и стартира следващото му завъртане.

Break

Вече сте запознати с break от предните уроци. Веднъж вече сме го използвали за да излезем от switch. Break се използва, за да излезем от цикъл. break излиза от текущия цикъл и програмата продължава да изпълнява кода след него:

Опитайте сами »

Може да се използва и с if конструкция. Можем да кажем на програмата да прекъсне цикъла ако определено условие е вярно.:

Continue

continue нарушава конкретното завъртане на цикъла и започва следващото. Този пример пропуска стойност от 3:

Опитайте сами »

JavaScript Етикетите

Както вече видяхме, в главата за switch, на заявките могат да бъдат слагани етикети.

break и continue са единствените ключови думи, които предизвикват спирането на блок код. Синтаксис:

continue може да се използва само в рамките на цикъл. break може да се използва само в рамките на цикъл или switch. Чрез някоя от ключовите думи и етикетите, можем да скачаме от който и да е блок код:

Опитайте сами »