JSON – Javascript Object Notation

JSON е формат за съхранение и транспортиране на данни. JSON се използва често, когато данните се изпращат от сървър към уеб страница.

Какво е JSON?

  • JSON означава J АВА S cript O bject N otation
  • JSON е лек начин за транспортиране на информация
  • JSON е независим език *
  • JSON е „самостоятелно, описващ“ и лесен за разбиране

* JSON използва JavaScript синтаксис, но JSON форматът е само чист текст. Текстът може да се чете и използва като формат за данни от всеки език за програмиране. Този JSON синтаксис определя масив за служителите: 3 записа на наети лица (обекти):

}’]
JavaScript mindmap

JSON форма̀та е както при JavaScript обектите

Форматът на JSON е синтактично идентичен с кода за създаване на JavaScript обекти. Поради тази прилика JavaScript програма може лесно да конвертира данни от JSON в JavaScript обекти.


JSON Синтаксис

  • Данните са по двойки име / стойност
  • Данните се отделят със запетая
  • Фигурните скоби държат обекти
  • Квадратните скоби държат масиви

JSON данни – ключ и стойност

Данните JSON са написани като двойки ключ / стойност, точно както Java свойствата на обектите. A двойка ключ/стойност се състои от име на поле (в кавички), следвани от двоеточие, следвано от стойност:


JSON обекти

JSON обекти са написани вътре фигурни скоби. Точно като в JavaScript, обекти могат да съдържат множество име / ценности двойки:


JSON Масивите

JSON масиви са написани вътре в квадратни скоби. Точно като в JavaScript, масивa може да съдържа обекти:

’]

В примера по-горе, обектa „employees“ е масив. Той съдържа три предмета. Всеки обект е запис на едно лице (със собствено име и фамилно име).


Преобразуване на JSON текст в JavaScript Обекти

Обичайно приложение на JSON е да се четат данни от уеб сървъра, и да покажете данните в дадена уеб страница. За простота това може да се докаже с помощта на стринг като вход: Първо, създаване на JSON стринг:

}’;’]

След това използвайте JSON.parse(), за да превърнете стринга в обект:

Накрая, използвайте новия JavaScript обект във вашия сайт:

Опитайте сами »