Започнете за работите с Node.js

Изтеглете Node.js

Официалният уебсайт Node.js съдържа инструкции за инсталиране на Node.js: https://nodejs.org


Приготвяме се да започнем

След като изтеглите и инсталирате Node.js на вашия компютър, нека се опитаме да покажем „Hello World“ в уеб браузър.

Създайте файл Node.js с име „myfirst.js“ и добавете следния код:

Запазете файла на вашия компютър: C: \ Users \ Your Name \ myfirst.js

Кодът казва на компютъра да напише „Hello World!“ ако някой (напр. уеб браузър) се опита да осъществи достъп до вашия компютър на порт 8080.

Засега не е нужно да разбирате кода. Ще бъде обяснено по-късно.


Интерфейс на командния ред

Файловете Node.js трябва да бъдат инициирани в програмата „Интерфейс на командния ред“ на вашия компютър.

Как да отворите интерфейса на командния ред на вашия компютър зависи от операционната система. За потребители на Windows, натиснете бутона за старт и потърсете „Command Prompt“ или просто напишете „cmd“ в полето за търсене.

Придвижете се до папката, която съдържа файла „myfirst.js“, прозорецът на интерфейса на командния ред трябва да изглежда по следния начин:

C:\Users\Your Name>_

Инициирайте файла Node.js

Файлът, който току-що създадохте, трябва да бъде иницииран от Node.js, преди да може да се извърши някакво действие.

Стартирайте интерфейса на командния ред, напишете node myfirst.js и натиснете enter:

C:\Users\Your Name>node myfirst.js

Сега вашият компютър работи като сървър!

Ако някой се опита да осъществи достъп до вашия компютър на порт 8080, ще получи „Hello World!“ съобщение в замяна!

Стартирайте вашия интернет браузър и въведете адреса: http: // localhost: 8080