Събития при Node.js

Node.js е идеален за приложения, управлявани от събития.


Събития в Node.js

Всяко действие на компютър е събитие. Като когато се установи връзка или се отвори файл.

Обектите в Node.js могат да задействат събития, като обектът readStream задейства събития при отваряне и затваряне на файл:

Пример

Опитайте сами »

Модул за събития

Node.js има вграден модул, наречен „Събития“, където можете да създавате, пускате и слушате свои собствени събития.

За да включите вградения модул Събития, използвайте require() метода. Освен това всички свойства и методи на събитието са екземпляр на обект EventEmitter. За да имате достъп до тези свойства и методи, създайте обект EventEmitter:

Обектът EventEmitter

Можете да зададете манипулатори на събития към вашите собствени събития с обекта EventEmitter.

В примера по-долу създадохме функция, която ще бъде изпълнена, когато се задейства събитие „писък“.

За да активирате събитие, използвайте emit()метода.

Пример

Опитайте сами »