Node.js Изпращане на имейл

Модулът Nodemailer

Модулът Nodemailer улеснява изпращането на имейли от вашия компютър.

Модулът Nodemailer може да бъде изтеглен и инсталиран с помощта на npm:C:\Users\Your Name>npm install nodemailer

След като изтеглите модула Nodemailer, можете да го включите във всяко приложение:var nodemailer = require(‘nodemailer’);


Изпрати имейл

Сега сте готови да изпращате имейли от вашия сървър.

Използвайте потребителското име и паролата от избрания от вас доставчик на електронна поща, за да изпратите имейл. Този урок ще ви покаже как да използвате акаунта си в Gmail за изпращане на имейл:

Пример

Сега вашият сървър може да изпраща имейли.

Множество приемници

За да изпратите имейл до повече от един получател, добавете ги към свойството „to“ на обекта mailOptions, разделени със запетаи:

Пример

Изпратете имейл на повече от един адрес:

Изпратете HTML

За да изпратите HTML форматиран текст в имейла си, използвайте свойството „html“ вместо свойството „text“:

Пример

Изпратете имейл, съдържащ HTML: