Node.js & MySQL – Създаване на таблица

Създаване на таблица

За да създадете таблица в MySQL, използвайте израза „CREATE TABLE“.

Уверете се, че сте дефинирали името на базата данни, когато създавате връзката:

Пример

Създайте таблица с име „клиенти“:

Опитайте сами »

Запазете горния код във файл, наречен „demo_create_table.js“, и стартирайте файла:

Изпълнете „demo_create_table.js“C:\Users\Your Name>node demo_create_table.js

Което ще ви даде този резултат:Connected!
Table created

Първичен ключ

Когато създавате таблица, трябва също да създадете колона с уникален ключ за всеки запис.

Това може да се направи чрез дефиниране на колона като „INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY“, която ще вмъкне уникален номер за всеки запис. Започвайки от 1 и увеличавайки с по един за всеки запис.

Пример

Създаване на първичен ключ при създаване на таблицата:

Опитайте сами »

Ако таблицата вече съществува, използвайте ключовата дума ALTER TABLE:

Пример

Създайте първичен ключ на съществуваща таблица:

Опитайте сами »