Node.js MySQL Delete

Изтриване на запис

Можете да изтриете записи от съществуваща таблица, като използвате израза „ИЗТРИВАНЕ ОТ“:

Пример

Изтрийте всеки запис с адрес „Планина 21“:

Опитайте сами »

Забележете клаузата WHERE в синтаксиса DELETE: Клаузата WHERE определя кой запис или записи, които трябва да бъдат изтрити. Ако пропуснете клаузата WHERE, всички записи ще бъдат изтрити!

Запазете кода по-горе във файл, наречен „demo_db_delete.js“, и стартирайте файла:

Изпълнете „demo_db_delete.js“

C:\Users\Your Name>node demo_db_delete.js

Което ще ви даде този резултат:Number of records deleted: 1

C:\Users\Your Name>node demo_db_delete.js

Обектът на резултата

При изпълнение на заявка се връща обект резултат.

Резултатният обект съдържа информация за това как заявката е повлияла на таблицата.

Резултатният обект, върнат от примера по-горе, изглежда така:

Стойностите на свойствата могат да бъдат показани по следния начин:

Пример

Върнете броя на засегнатите редове:

console.log(result.affectedRows)

Което ще доведе до този резултат:

1