Node.js MySQL Order By

Сортирай резултата

Използвайте израза ORDER BY, за да сортирате резултата във възходящ или низходящ ред.

Ключовата дума ORDER BY сортира резултата възходящ по подразбиране. За да сортирате резултата в низходящ ред, използвайте ключовата дума DESC.

Пример

Сортирайте резултата по азбучен ред по име:

Опитайте сами »

Запазете кода по-горе във файл, наречен „demo_db_orderby.js“, и стартирайте файла:

Изпълнете „demo_db_orderby.js“C:\Users\Your Name>node demo_db_orderby.js

Което ще ви даде този резултат:

[
 { id: 3, name: 'Amy', address: 'Apple st 652'},
 { id: 11, name: 'Ben', address: 'Park Lane 38'},
 { id: 7, name: 'Betty', address: 'Green Grass 1'},
 { id: 13, name: 'Chuck', address: 'Main Road 989'},
 { id: 4, name: 'Hannah', address: 'Mountain 21'},
 { id: 1, name: 'John', address: 'Higheay 71'},
 { id: 5, name: 'Michael', address: 'Valley 345'},
 { id: 2, name: 'Peter', address: 'Lowstreet 4'},
 { id: 8, name: 'Richard', address: 'Sky st 331'},
 { id: 6, name: 'Sandy', address: 'Ocean blvd 2'},
 { id: 9, name: 'Susan', address: 'One way 98'},
 { id: 10, name: 'Vicky', address: 'Yellow Garden 2'},
 { id: 14, name: 'Viola', address: 'Sideway 1633'},
 { id: 12, name: 'William', address: 'Central st 954'}
]

ПО ОПИСАНИЕ

Използвайте ключовата дума DESC, за да сортирате резултата в низходящ ред.

Пример

Сортирайте резултата обратно по азбучен ред по име:

Опитайте сами »

Запазете кода по-горе във файл, наречен „demo_db_orderby_desc.js“ и стартирайте файла:

Изпълнете „demo_db_orderby_desc.js“C:\Users\Your Name>node demo_db_orderby_desc.js

Което ще ви даде този резултат

:[
 { id: 12, name: 'William', address: 'Central st 954'},
 { id: 14, name: 'Viola', address: 'Sideway 1633'},
 { id: 10, name: 'Vicky', address: 'Yellow Garden 2'},
 { id: 9, name: 'Susan', address: 'One way 98'},
 { id: 6, name: 'Sandy', address: 'Ocean blvd 2'},
 { id: 8, name: 'Richard', address: 'Sky st 331'},
 { id: 2, name: 'Peter', address: 'Lowstreet 4'},
 { id: 5, name: 'Michael', address: 'Valley 345'},
 { id: 1, name: 'John', address: 'Higheay 71'},
 { id: 4, name: 'Hannah', address: 'Mountain 21'},
 { id: 13, name: 'Chuck', address: 'Main Road 989'},
 { id: 7, name: 'Betty', address: 'Green Grass 1'},
 { id: 11, name: 'Ben', address: 'Park Lane 38'},
 { id: 3, name: 'Amy', address: 'Apple st 652'}
]