Node.js MySQL Update

Таблица за актуализиране

Можете да актуализирате съществуващите записи в таблица, като използвате израза „UPDATE“:

Пример

Презапишете адресната колона от „Valley 345“ в „Canyon 123“:

Опитайте сами »

Забележете клаузата WHERE в синтаксиса UPDATE: Клаузата WHERE определя кой запис или записи, които трябва да бъдат актуализирани. Ако пропуснете клаузата WHERE, всички записи ще бъдат актуализирани!

Запазете кода по-горе във файл, наречен „demo_db_update.js“ и стартирайте файла:

Изпълнете „demo_db_update.js“

C:\Users\Your Name>node demo_db_update.js

Което ще ви даде този резултат:

1 record(s) updated

Обектът на резултата

При изпълнение на заявка се връща обект резултат.

Резултатният обект съдържа информация за това как заявката е повлияла на таблицата.

Резултатният обект, върнат от примера по-горе, изглежда така:

Стойностите на свойствата могат да бъдат показани по следния начин:

Пример

Върнете броя на засегнатите редове:

console.log(result.affectedRows)

Което ще доведе до този резултат:

1