Node.js URL модул

Модулът за вграден URL адрес

Модулът URL разделя уеб адрес на четими части.

За да включите URL модула, използвайте require() метода:

var url = require('url');

Анализирайте адрес с url.parse() метода и той ще върне URL обект с всяка част от адреса като свойства:

Пример

Разделете уеб адрес на четими части:

Опитайте сами »

Файлов сървър Node.js

Сега знаем как да анализираме низа на заявката и в предишната глава научихме как да накараме Node.js да се държи като файлов сървър. Нека комбинираме двете и обслужваме файла, поискан от клиента.

Създайте два html файла и ги запазете в същата папка като вашите node.js файлове.

summer.html

winter.html

Създайте файл Node.js, който отваря искания файл и връща съдържанието на клиента. Ако нещо се обърка, хвърлете грешка 404:

demo_fileserver.js:

Не забравяйте да инициирате файла:

Иницииране на demo_fileserver.js:

C:\Users\Your Name>node demo_fileserver.js

Ако сте следвали едни и същи стъпки на компютъра си, трябва да видите два различни резултата при отваряне на тези два адреса:

http://localhost:8080/summer.html

Ще доведе до този резултат:

Summer

I love the sun!

http://localhost:8080/winter.html

Ще доведе до този резултат:

Winter

I love the snow!