Изходен Код

JavaScript няма никакви печатни или изходни функции. В HTML, JavaScript може да се използва само за да манипулираме HTML елементите или да извършваме някакви изчисления.

Манипулиране на HTML елементи

За да получите достъп до HTML елемент чрез JavaScript можете да използвате метода document.getElementById('someID'). Използваме атрибута id за идентифициране даден HTML елемент и innerHTML за да вземем съдържанието на елемента – нали искаме да манипулираме съдържанието – това е начина. Вземаме го по някакъв начин – в случая с innerHTML и след това го започвеме!

Опитайте сами »

JavaScript кода по-горе (в рамките на <script> тага) се изпълнява от уеб браузъра: document.getElementById("demo") е JavaScript код за намирането на HTML елемент с помощта на атрибута id. innerHTML = "Променен Параграф." е JavaScript код за промяна на HTML съдържанието (innerHTML).

Писане в HTML документ

С цел да тестваме нещо, можем да използваме JavaScript за да пишем директно в HTML документа:

Опитайте сами »

Използвайте document.write само за тестване. Ако го използвате след напълно зареден HTML документ, всички HTML елементи ще бъдат изтрити.

Опитайте сами »

Писане в конзолата

Ако вашият браузър поддържа „елемент инспектор“, можете да използвате console.log() метода за показване на стойности на JavaScript в браузъра, или за дебъгване също. Отворете инспектора във вашия браузър с F12 и изберете „Console“ в менюто което ще се покаже.

Опитайте сами »