React Въведение

Какво е React?

React е JavaScript библиотека, създадена от Facebook.

React е инструмент за изграждане на UI компоненти.


Как действа React?

React създава ВИРТУАЛЕН DOM в паметта.

Вместо да манипулира директно DOM на браузъра, React създава виртуален DOM в паметта, където извършва всички необходими манипулации, преди да направи промените в DOM на браузъра.

React променя само това, което трябва да се промени!

React открива какви промени са направени и променя само това, което трябва да се промени.

Ще научите различните аспекти на това как React прави това в останалата част на този урок.


React.JS История

Текущата версия на React.JS е V16.8.6 (март 2019 г.).

Първоначално пускане за обществеността (V0.3.0) беше през юли 2013 г.

React.JS е използван за първи път през 2011 г. за функцията Newsfeed на Facebook.

Софтуерният инженер на Facebook, Джордан Уолк, го създаде.

Пакетът за създаване на реакция-версия 2.0 е пуснат през октомври 2018 г.

Приложението за създаване на реакция версия 2.0 поддържа Babel 7, webpack 4 и Jest23.