React Props

Props са аргументи, предадени в компонентите на React.

Props се предава на компоненти чрез HTML атрибути.


React Props са като аргументи на функции в JavaScript и атрибути в HTML.

За да изпратите реквизит в компонент, използвайте същия синтаксис като HTML атрибутите:

Пример

Добавете атрибут „brand“ към елемента Car:

Компонентът получава аргумента като props обект:

Пример

Използвайте атрибута на марката в компонента:

Пример за изпълнение »


Предаване на данни

Props също така е начинът, по който предавате данни от един компонент на друг като параметри.

Пример

Изпратете свойството „brand“ от компонента „Garage“ до компонента „Car“:

Пример за изпълнение »

Ако имате променлива за изпращане, а не низ, както в примера по-горе, просто поставяте името на променливата в къдрави скоби:

Пример

Създайте променлива с име „carname“ и я изпратете до компонента Car:

Пример за изпълнение »

Или ако беше обект:

Пример

Създайте обект с име „carinfo“ и го изпратете до компонента Car:

Пример за изпълнение »


Props в конструктора

Ако вашият компонент има функция конструктор, Props винаги трябва да се предават на конструктора, а също и на React.Component чрез super() метода.

Пример

Забележка: React Props са само за четене! Ще получите грешка, ако се опитате да промените стойността им.