React Render HTML

Целта на React е в много начини да изобрази HTML в уеб страница.

React изобразява HTML към уеб страницата, като използва функцията, наречена ReactDOM.render().


Функцията за рендиране

ReactDOM.render() функцията приема два аргумента, HTML код и HTML елемент.

Целта на функцията е да покаже посочения HTML код вътре в посочения HTML елемент.

Пример

Показване на абзац в елемента „root“:

Резултатът се показва в <div id="root">елемента:

Пример за изпълнение »


HTML кодът

HTML кодът в този урок използва JSX, който ви позволява да пишете HTML тагове в кода на JavaScript:

Не се притеснявайте, ако синтаксисът ви е непознат, ще научите повече за JSX в следващата глава.

Пример

Създайте променлива, която съдържа HTML код и я покажете в основния възел:

Пример за изпълнение »


Коренният възел

Коренният възел е HTML елементът, където искате да покажете резултата.

Това е като контейнер за съдържание, управлявано от React.

НЕ трябва да е <div> елемент и НЕ трябва да има id='root':

Пример

Коренният възел може да бъде наречен както искате:

Показване на резултата в <header id="sandy"> елемента:

Пример за изпълнение »