React Sass

Какво е Sass

Sass е CSS препроцесор.

Файловете Sass се изпълняват на сървъра и изпращат CSS към браузъра.

Можете да научите повече за Sass в нашия урок за Sass .


Мога ли да използвам Sass?

Ако използвате create-react-app във вашия проект, можете лесно да инсталирате и използвате Sass във вашите React проекти.

Инсталирайте Sass, като изпълните тази команда във вашия терминал: C:\Users\Your Name>npm install node-sass

Сега вече сте готови да включвате Sass файлове във вашия проект!


Създайте файл Sass

Създайте Sass файл по същия начин, както създавате CSS файлове, но Sass файловете имат разширение на файла .scss

В Sass файловете можете да използвате променливи и други функции на Sass:

mysass.scss:

Създайте променлива, за да определите цвета на текста:

Импортирайте файла Sass по същия начин, както сте импортирали досега и CSS файл:

index.js:

Пример за изпълнение »