React State

React компонентите имат вграден state обект.

В state обекта е мястото, където се съхранява стойността на props, който принадлежи към компонента.

Когато state обектът се промени, компонентът се изобразява отново.


Създаване на state обект

В state обекта се инициализира в конструктора:

Пример:

Посочете state обекта в метода на конструктора:

state обекта може да съдържа най-много props, както ви харесва:

Пример:

Посочете всички свойства, от които се нуждае вашият компонент:


Използване на state обекта

Обърнете се към state обекта навсякъде в компонента, като използвате синтаксиса: this.state.propertyname

Пример:

Обърнете се към state обекта в render() метода:

Пример за изпълнение »


Промяна на state обекта

За да промените стойност в обекта на състоянието, използвайте this.setState() метода.

Когато дадена стойност в state обекта се промени, компонентът ще се изобрази отново, което означава, че изходът ще се промени според новата (ите) стойност (и).

Пример:

Добавете бутон със onClick събитие, което ще промени свойството цвят:

Пример за изпълнение »

Винаги използвайте setState() метода, за да промените обекта на състоянието, той ще гарантира, че компонентът знае, че е актуализиран, и извиква метода render() (и всички други методи на жизнения цикъл).