JSON срещу XML

Както JSON, така и XML могат да се използват за получаване на данни от уеб сървър.


Следните примери за JSON и XML дефинират обект на служители с масив от 3 служители:

Пример за JSON

Пример за XML

JSON е подобен на XML, защото

 • Както JSON, така и XML са „самоописани“ (четими от човека)
 • И JSON, и XML са йерархични (стойности в стойностите)
 • Както JSON, така и XML могат да бъдат анализирани и използвани от много програмни езици
 • Както JSON, така и XML могат да бъдат извлечени с XMLHttpRequest

JSON е различен от XML, защото

 • JSON не използва краен маркер
 • JSON е по-кратък
 • JSON е по-бърз за четене и писане
 • JSON може да използва масиви

Най-голямата разлика е:

 XML трябва да се анализира с XML парсер. JSON може да бъде анализиран от стандартна JavaScript функция.


Защо JSON е по-добър от XML

XML е много по-труден за анализиране от JSON.
JSON се анализира в готов за използване JavaScript обект.

За приложения AJAX JSON е по-бърз и лесен от XML:

Използване на XML

 • Изтеглете XML документ
 • Използвайте XML DOM, за да преминете през документа
 • Извличане на стойности и съхраняване в променливи

Използване на JSON

 • Изтеглете JSON низ
 • JSON, Анализирайте низа на JSON