JSON Типове данни

Валидни типове данни

В JSON стойностите трябва да са един от следните типове данни:

  • струна
  • номер
  • обект (JSON обект)
  • масив
  • булево
  • нула

Стойностите на JSON не могат да бъдат един от следните типове данни:

  • функция
  • дата
  • неопределено

JSON низове

Низовете в JSON трябва да бъдат написани в двойни кавички.

JSON Числа

Числата в JSON трябва да са цяло число или плаваща запетая.

JSON обекти

Стойностите в JSON могат да бъдат обекти.

Обектите като стойности в JSON трябва да следват същите правила като JSON обектите.

JSON масиви

Стойностите в JSON могат да бъдат масиви.

JSON Booleans

Стойностите в JSON могат да бъдат true / false.

JSON нула

Стойностите в JSON могат да бъдат нула.