Цикъла „While“

Цикъла ще изпълнява кода в него, докато посоченото условие е вярно.

While Цикъла

Синтаксис за създаване на while цикъл.

В следващия пример, кода ще се изпълнява, докато променливата е по малка от 10:

Опитайте сами »

Ако не сте добавили увеличение на променливата, то цикъла няма да се затвори и ще се изпълнява докато браузъра ви се срине.

Do/While Цикъл

Този цикъл е същия като предходния, но с една разлика – кода в него ще се изпълни поне веднъж. Разликата между двата е, че при do/while първо се изпълнява кода, а след това се проверява условието. Синтаксис за създаване на do while цикъл.

Кода ще бъде изпълнен поне веднъж, дори условието да не е вярно, заради това, че проверката се извършва след кода:

Опитайте сами »

Не забравяйте да увеличавате променливата(брояча), защото иначе ще направите безкраен цикъл!

Сравнявайки двата цикъл

Както вече знаете от предната тема за For цикъла е същият като While, но с разликата, че при For дефинираме променлива и я променяме в условието на цикъла. В този пример се показва как for събира имената на автомобили от масив:

Опитайте сами »

Този пример показва While за същата цел:

Опитайте сами »

Няма грешен избор за цикъл. Всеки цикъл може да ви свърши необходимата работа, но в определени случаи единият е по удобен от другия.